In de historische evolutie tussen tweetakt en viertakt systemen lijkt de tweetakt op termijn het onderspit te moeten delven, voornamelijk omdat het milieu aspect onoplosbaar lijkt. De verbranding is bij een traditionele tweetakt minder optimaal dan bij een viertakt en dan is er ook nog de tweetaktolie die het genadeschot geeft. De verbranding van die tweetaktolie zorgt voor allerlei vervuilende resten en die worden in deze milieubewuste tijden niet meer getolereerd.

Moderne hoogwaardige tweetakt oliën zorgen mits het toepassen van de juiste mengverhouding (niet meer dan 2% mengen) al voor een betere verbranding waardoor rookuitstoot zo goed als tot het verleden behoort. En net nu komt een Zweedse firma met een volledig nieuw tweetakt smeermiddel (Triboron) dat praktisch volledig verbrand waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen flink gereduceerd wordt. Het nieuwe Triboron tweetakt smeermiddel bevat geen olie maar wel ‘Boron’, een semi metaalachtig element, harder dan staal, enorm duurzaam en met extreem hoge smerende eigenschappen. Die smerende eigenschappen komen van het zogenaamde ‘nanoboron’. Nano boron is een zeer effectief smeermiddel dat wrijving tot een minimum beperkt. Het bindt zich met metalen oppervlakken waardoor een soort coating met zeer laag wrijvingscoëfficiënt ontstaat. Het benzine – Triboronmengsel verbrand volledig waarbij enkel de ‘nanoboron coating’ op metalen oppervlakken achterblijft. De afwezigheid van olie zorgt voor een effectiever verbrandingsproces met een hoger vermogen tot gevolg. In sommige gevallen kan de hoofdsproeier een maat groter genomen worden wat ook resulteert in een vermogenstoename.

## verkrijgbaar bij ons ##

doe op een jerry can van 5 liter 50 ml !! ook als de camino opgedreven is !

Dans l'évolution historique entre les systèmes à deux temps et à quatre temps, le deux temps semble souffrir le plus à long terme, principalement parce que l'aspect environnemental semble insoluble. La combustion est moins optimale avec un deux-temps traditionnel qu'avec un quatre-temps et il y a aussi l'huile deux-temps qui donne le coup de grâce. La combustion de cette huile à deux temps provoque toutes sortes de résidus polluants et ceux-ci ne seront plus tolérés en ces temps soucieux de l'environnement. Les huiles modernes à deux temps de haute qualité garantissent que le rapport de mélange correct (pas plus de 2% de mélange) entraîne une meilleure combustion, ce qui signifie que l'émission de fumée est presque chose du passé. Et maintenant vient une société suédoise avec un tout nouveau lubrifiant à deux temps (Triboron) qui brûle pratiquement complètement, de sorte que l'émission de substances nocives est grandement réduite. Le nouveau lubrifiant Triboron à deux temps ne contient pas d'huile, mais il est doté d'un élément semi-métallique, plus dur que l'acier, extrêmement durable et extrêmement lubrifiant. Ces propriétés lubrifiantes proviennent du soi-disant «nanobore». Le nano bore est un lubrifiant très efficace qui réduit le frottement au minimum. Il se lie à des surfaces métalliques pour donner une sorte de revêtement à très faible coefficient de frottement. Le mélange essence - Triboron brûle complètement, ne laissant que le «revêtement nanobore» sur les surfaces métalliques. L'absence d'huile assure un processus de combustion plus efficace avec une puissance plus élevée en conséquence. Dans certains cas, le jet principal peut être pris une taille plus grande, ce qui entraîne également une augmentation de la puissance.                            https://www.future2green.eu/triboron-informatie

© 2009 - 2024 honda-camino-parts4you | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel