ANTI HONDA CAMINO RIVALITEIT

BESTE CAMINO LIEFHEBBER,DEZE SECTIE IS OM MIJN ONGENOEGEN TE UITEN,JEGENS DE CAMINO RIVALITEIT DIE ER HELAAS BESTAAT IN HET CAMINO WERELDJE,HET IS ECHT TE GEK VOOR WOORDEN,ALS VOLWASSEN ZIJNDE DAT MEN ZODANIG MET ELKAAR OM GAAT OM ELKANDER HET LEVEN ZUUR TE MAKEN OMDAT DIE ANDERE MEER OF WEINIG ONDERDELEN EN CAMINOS HEEFT EN OF LAGE OF HOGE PRIJZEN EN OF MEER VAN CAMINOS WEET EN OF EEN BETER CAMINO FORUM EN CLUB HEEFT ZONDER CLUB GELD ETC,WAT BEREIKT MEN HIER MEE? RESPECTEER ELKAARS HOBBY EN LAAT ELKAAR MET RUST,U BENT NIET MEER OF MINDER ALS U MEER ONDERDELEN EN CAMINOS HEEFT EN OF BETERE PRIJZEN,OF MEER VAN CAMINOS AFWEET,DIT IS NOG STEEDS EEN HOBBY EN VRIJE MARKT WAAR IEDEREEN MAG VRAGEN VOOR ZIJN ZELDZAME CAMINO ONDERDELEN WAT HIJ WIL,HET IS AAN DE CAMINO GEK/ZOT DIE HARD FAN VERZAMELAAR WAT HIJ ER VOOR GEEFT EN OF HIJ OVER GAAT TOT DE KOOP OF NIET,MEN WORDT NIET GEDWONGEN,IK ZELF HEB AL VAN ALLES MEEGEMAAKT VAN BEDREIGINGEN TOT INTIMIDATIE ETC ETC,IK HEB HIER TOTAAL GEEN SCHRIK VOOR EN STOOR MIJ ER NIET AAN EN GA DOOR MET MIJN HOBBY :-)  WAAR IK MIJ AAN STOOR IS HET GEDRAG VAN BEPAALDE ZOGENAAMDE ROTTE APPELS IN HET CAMINO WERELDJE,DIE SCHIJNBAAR ELKANDER NIKS GUNNEN EN ALLEEN ZEVEREN OVER EEN ANDER EN OF ZWART MAKEN,

Spreuken 14:30
“Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten.”